Suomen Asianajajaliitto lyhyesti

Asianajajaliittoon kuuluvat kaikki suomalaiset asianajajat ja noin puolet Suomen julkisista oikeusavustajista.

Liiton jäsenmäärä on noin 1880. Suomessa on kaikkiaan noin 18 000 lakimiestä. Asianajajia heistä on siis vain 10 prosenttia.

Asianajajalta edellytetään vähintään:
- ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa
- 4 vuoden kokemusta lakimiestehtävistä, joista
- 2 vuoden kokemus asianajollisista tehtävistä
- asianajajatutkinnon läpäisemistä
- lain ja liiton sääntöjen mukaista sopivuutta tehtävään

Suomen Asianajajaliitto:
1. Turvaa laadukkaiden asianajopalveluiden saatavuuden: Asianajajilta edellytetään mm. jatkuvaa täydennyskouluttautumista
2. Edistää hyvää asianajajatapaa: Liitto esimerkiksi valvoo asianajajien toimintaa.
3. Kehittää oikeusoloja ja oikeusturvaa:
Asianajajat ovat aktiivisesti mukana lainsäädäntötyössä työryhmien ja lausuntojen kautta.