Suomen Asianajajaliitto lyhyesti

Asianajajaliitto on vuonna 1919 perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, johon kuuluvat kaikki asianajajat.

Liiton jäsenmäärä on n. 2100 (v. 2020). Suomessa on kaikkiaan noin 20 000 lakimiestä. Asianajajia heistä on siis vain n. 10 prosenttia.

Asianajajalta edellytetään vähintään:
- ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa
- 4 vuoden kokemusta lakimiestehtävistä, joista
- 2 vuoden kokemus asianajollisista tehtävistä
- asianajajatutkinnon läpäisemistä
- lain ja liiton sääntöjen mukaista sopivuutta tehtävään

Asianajajaliiton keskeisimmät tehtävät ovat (ote liiton kotisivuilta):

1. Ohjeistaa ja valvoa asianajotoimintaa.
Liitto hyväksyy asianajajajäseniksi vain kokeneita juristeja ja valvoo aktiivisesti jäsentensä ammatin harjoittamista. Asianajajaan tyytymätön asiakas voi maksutta kannella liiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle asianajajan epäasiallisesta toiminnasta.

2. Edistää asianajopalveluiden laatua.
Liitto kehittää asianajopalveluiden laatua jatkuvasti saadun palautteen ja tutkimustulosten avulla. Laadun varmistaa myös se, että vain Asianajajaliiton valvoma jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja.

3. Kouluttaa ja tukee asianajajia.
Liitto järjestää jäsenilleen runsaasti koulutusta. Asianajajilta edellytetään vuotuista täydennyskouluttautumista ja liitto valvoo sen toteutumista.

4. Kehitää Suomen oikeusoloja ja oikeusturvaa.

Asianajajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä oikeudellisten työryhmien ja aktiivisen lausuntotoimintansa avulla. 

Tyytymättömyys asianajajan toimintaan tai veloitukseen

Mikäli katsotte, että asianajaja ei ole noudattanut hyvää asianajatapaa tai olette tyytymätön veloitukseen voitte saattaa asian Valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ja neuvonta:

Sähköposti: info@valvontalautakunta.fi

 

Puhelinvaihde:
(09) 6866 120
 

Kanteluneuvonta:
(09) 6866 1250
 

Postiosoite:

Valvontalautakunta
PL 13, 00101 Helsinki