Tietosuojailmoitus


Huolehdimme, että henkilötietojasi käsitellään toimistossamme asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kaikin tavoin kunnioittaen.

 

Henkilötietojen käsittely

 

Käsittelemme henkilötietoja seuraavasti:

 

- Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamisessa ja esteettömyysarvioinnissa.

 

- Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamisessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisö käyvät läpi toimistomme kirjanpitoaineiston. Olemme tehneet näiden kanssa asianmukaiset sopimukset ja olemme varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös tältä osin.

 

Henkilön tunnistetietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen siten, kuten lainsäädännössä edellytetään.


Tietojen suojaaminen

Suojaamme tiedot teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Kehitämme jatkuvasti toimistomme käytäntöjä tietoturvallisesta menettelystä toimeksiannon hoitamisessa.

 

Toimistomme tietojärjestelmiin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ja tiedot säilytetään palomuurin, salasanojen sekä erilaisten varmistusten takana.

 

Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme erilaisilla valvontajärjestelmillä, kuten kameravalvonnalla.

 

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja toiminnan kannalta tarpeellisen ajan meitä velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla vähintään 10 vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä lukien, minkä jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla.

 

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu sekä oikeus pyytää oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto.

 

Lisäksi voit pyytää poistamaan sinua koskevan tiedon, rajoittaa tietojen käsittelyä, saada sinua koskevat tiedot itsellesi tai siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) säädetyin edellytyksin.

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

 

Yhteydenotto tietoturvaa koskevissa asioissa

Asianajotoimisto Kääriäinen Oy

asianajaja Jari Kääriäinen 

Luuniemenkatu 3A, 74100 Iisalmi

puh. 017 – 818 447

toimisto@asianajajat.net