Myytävät kiinteistöt / maa- ja metsätalouskiinteistö Iisalmi

Toimistollamme on myytävänä maa- ja metsätalouskiinteistö:  

Iisalmi, Hartikkala (Kiinteistötunnus: 140-423-3-47), myytävän tilan kokonaispinta-ala on 266,6 ha ja tila sijaitsee Ruotaanmäellä.

Maatalousmaa:

- Myytävällä tilalla on peltoa yhteensä 11,8 ha, joka on tukikelpoista. Pelto on vuorattu määräaikaisella vuokrasopimuksella 31.12.2025 saakka. 

Metsämaa:

 - Metsämaata on 253,5 ha. Metsämaasta on laadittu tila-arvio 17.9.2021 (Mhy Savotta Ry) Arvion mukaan tilalla on:

 

  • mäntytukki   7.725 m3
  • kuusitukki   5.035 m3
  • koivutukki      179 m3
  • mäntykuitu 15.248 m3
  • kuusikuitu   5.034 m3
  • koivukuitu   4.259 m3
  • muu kuitu      330 m3

 

- Taimikoita tilalla on 23,9 ha (9 %), kasvatusmetsiä 158,2 ha (62%), uudistusikäisiä metsiä 62,4 ha (25%) ja vajaatuottoista alaa 9 ha (4%).

- Metsämaan arvoksi arviossa on arvioitu 1.158.000 €, käytetty kokonaisarvon korjaus on ollut 20 %. 

Myytävään kiinteistöön ei kuulu rakennuksia, joilla olisi arvoa.

Ostotarjouksen voi tehdä koko kiinteistöstä tai erikseen joko peltomaasta tai metsämaasta. 

Metsämaa ja pellot myydään tarjousten perusteella. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä käydä niiden johdosta neuvotteluja ja pyytää niihin täydennyksiä / korotuksia.

Vapaamuotoinen ostotarjous tulee toimittaa 15.12.2021 mennessä osoitteeseen: Asianajotoimisto Kääriäinen Oy, Luuniemenkatu 3A, 74100 Iisalmi tai sähköpostilla: toimisto@asianajajat.net

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 15.2.2022 saakka.

Lisätietoja voi pyytää toimistostamme, puh: 017-818447 tai 0500 573 451.

Myytävän tilan kartan ja metsänhoitoyhdistyksen laatiman tila-arvion voi tilata  lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen: jari.kaariainen@asianajajat.net