Myytävät kiinteistöt / maatalouskiinteistö Kärsämäki

Konkurssipesä myy seuraaviin kiinteistöihin kuuluvan maatalouskokonaisuuden, mihin kuuluu maatalousmaa, osa metsämaasta, eläinsuojatilat ja niihin liittyvät tilat (osin keskeneräiset):  

1. Kärsämäki, Lehtoranta (Kiinteistötunnus: 317-402-106-6), myytävä pinta-ala n. 116 ha, osoite: Luonuanojantie 39, 86710 Kärsämäki

2.  Kärsämäki, Lohvari (kiinteistötunnus: 317-402-105-3), pinta- ala 9,5 ha

Maatalousmaa:

- Myytävällä kokonaisuudella peltoa yhteensä 52,9 ha, joista tukipelpoista peltoa on 45,9 ha. Pelloista salaojitettua peltoa on 17 ha.

- Lähes valmista peltoa on 9,28 ha ja peltoraivioita n. 42 ha.

Metsämaa:

 - Metsämaata on n. 8,5 ha ja taimikoita n. 10,5 ha.

Rakennukset:

1. betoninen lietesäiliö, 500 m3, rakennusvuosi 2017

2. lantala, 2000 m3, rakennusvuosi 2018

3. karjasuoja I, 250 m2, rakennusvuosi 2016

karjasuojan sähkötyöt ovat keskeneräiset, piha-alue rakentamatta, rakennus maalaamatta

4. karjasuoja II, 345 m2, rakennusvuosi 2017

piha-alue rakentamatta, rakennus maalaamatta

5. karjasuoja III, 345 m2, rakennusvuosi 2018 

sähkötöitä ei ole tehty, ulkovuoraus puuttuu, piha-alue rakentamatta 

6. tekninen  / sosiaalitila, 12 m2, rakennusvuosi 2015 - 2017

7. lietesäiliö 1.000 m3 (kumimatto), rakennusvuosi 1997 

 

Myytävään kokonaisuuteen ei kuulu asuinrakennuksia eikä asuinrakennuksen pihapiiri kuten vanha navetta ja muut rakennukset. 

Tilan Lehtoranta erillinen metsäpalsta (n. 98 ha) myydään myöhemmin erikseen.

Kiinnostuneilla on mahdollisuus sopia aika myytävään kohteeseen tutustumiseen. 

Ostotarjouksen voi tehdä koko myytävästä kohteesta tai tietyiltä osin.

Kiinteistöt myydään tarjousten perusteella. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä käydä niiden johdosta neuvotteluja ja pyytää niihin täydennyksiä / tarkennuksia.

Ostotarjoukset tulee toimittaa 5.4.2020 mennessä osoitteeseen: Asianajotoimisto Kääriäinen Oy, Luuniemenkatu 3A, 74100 Iisalmi tai sähköpostilla: jari.kaariainen@asianajajat.net

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 5.5.2020 saakka.

Lisätietoja voi pyytää toimistostamme, puh: 017-818447 tai 0500 573 451.

Myytävien kohteiden kartat voi tilata  lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen: jari.kaariainen@asianajajat.net

Voitte myös tarkemmin katsoa peltolohkot peltolohkot.fi -sovelluksesta (maatilatunnus: 317012770).