Myytävä metsäpalsta / Kiuruvesi

Metsäpalsta tilasta Kivelä (Kiinteistötunnus: 263-408-13-22), pinta-ala n. 20 ha  

Myytävä metsäpalsta muodostuu yhdestä palstasta ja on kokonaisuudessaan metsämaata. Palstalla ei sijaitse rakennuksia.

Metsäpalvelu V. Pääkkö on laatinut palstasta tila-arvion 11.6.2021. Tilalla on arvion mukaan ainespuuta yhteensä 4.778 m3, jakaantuen seuraavasti:

- mäntytukki 723 m3

- kuusitukki 1.013 m3

- koivutukki 11 m3 

- mäntykuitu 1.097 m3

- kuusikuitu 919 m3

- koivukuitu 1.015 m3

Tila-arvion mukaan palstan käypä arvo on 174.453 euroa, missä on tehty 10 %:n suuruinen kokonaisarvonkorjaus.

 

Kiinteistö myydään tarjousten perusteella:

Kirjalliset ostotarjoukset on toimitettava alla mainittuun osoitteeseen postitse tai sähköpostilla viimeistään 31.7.2021 mennessä. Ostotarjouksen tulee olla voimassa vähintään 30.9.2021 saakka. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset sekä käydä niiden osalta tarvittavia neuvotteluja ja pyytää niihin täydennyksiä / tarkistuksia.

Ostotarjoukset tulee toimittaa osoitteeseen: Asianajotoimisto Kääriäinen Oy, Luuniemenkatu 3A, 74100 Iisalmi tai sähköpostilla: jari.kaariainen@asianajajat.net

 

Myytävästä kohteesta laaditun tila-arvion ja kartan voi tilata maksutta. Nopeimmin tila-arvion ja kartan saat lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen: jari.kaariainen@asianajajat.net 

Lisätietoja: Jari Kääriäinen, puh: 0500 573 451